Dzienny oddział psychiatryczny

...
Wymagane skierowanie od lekarzy specjalistów lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Poniedziałek 13:00-18:00
Wtorek 13:00-18:00
Środa 13:00-18:00
Czwartek 13:00-18:00
Piątek 13:00-18:00
Dzienny oddział psychiatryczny w ramach kontraktu z NFZ
diagnostyka psychiatryczna, psychologiczna; terapia zajęciowa; socjoterapia; leczenie i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach opieki dziennej; orzecznictwo

Przyjęcie pacjenta na oddział psychiatryczny dzienny wymaga spełnienia określonych wymogów:

- skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego;

- wskazań lekarskich, które potwierdzą, że stan psychiczny pacjenta wymaga leczenia w systemie dziennym;

- wskazań psychologicznych, które pomogą zrealizować program terapeutyczno-rehabilitacyjny.

Leczenie na oddziale dziennym ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową a także poprzez oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne. Poza działaniami typowo medycznymi większość czasu pacjenci spędzają na zajęciach indywidualnych, takich jak spotkania z psychologiem czy psychoterapeutą, bądź grupowych w formie terapii zajęciowej, ukierunkowanej na poprawę samodzielności pacjenta. W jej skład wchodzą np. zajęcia artystyczne zwane arteterapią, zajęcia poprzez pracę zwane ergoterapią, zajęcia muzyczne oraz teatralne. Ponadto istotną kwestią są wszelkie treningi, które pomogą pacjentom w codziennym życiu np. jak przyjmować leki, trening budżetowy, higieniczny, pobudzania aktywności własnej, umiejętności społecznych, interpersonalny lub kulinarny.

Nieodłączną częścią codziennego dnia jest również współpraca z innymi osobami przebywającymi na oddziale. Tworzone są np. Samorządy Pacjentów, które budują wzajemne relacje pomiędzy pacjentami a personelem oddziału. Pacjenci mają również możliwość zgłaszania tam swoich pomysłów, uwag i omawiają bieżące sprawy z zespołem terapeutycznym.

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 nzozpw
created by PRR WebCreate