Prawa Pacjenta

 

Pacjent ma prawo do:

 

- świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

- informacji o swoim stanie zdrowia

- zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

- zachowania tejamnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia

- wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych

- poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie wykonywania świadczeń medycznych

- dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

- zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

- poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

- opieki duszpasterskiej

- przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13, 01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590, czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta: www.gov.pl/rpp

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 nzozpw
created by PRR WebCreate